SecMessage - salattu & todisteellinent

KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietojen käsittelijä:
Secmessage International Oy (Y: 3140587-9)
Tekniikantie 14, 02150 Espoo, Finland
info@secmessage.com
Puh. +358 50 550 8830

Käsiteltävät henkilötiedot: salatun viestin lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoite sekä matkapuhelinnumero. Henkilönimet eivät tule henkilötietojen käsittelijän tietoon muuten kuin mahdollisesti ja välillisesti sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron perusteella.
*Viestin lähettäjä saa tiedon viestin avaamisen ajankohdasta.*

Henkilötietoja luovuttavat SecMessage.com-palvelun käyttäjät, jotka edustavat EU/ETA-alueelle rekisteröityjä organisaatioita tai ovat alueen asukkaita. Henkilötietojen luovutuksen syynä on salatun viestinvälityspalvelun (www.secmessage.com) käyttö. Käyttäjien lähettämiin salattuihin viesteihin tulevien vastausten lähettäjiltä ei kerätä mitään henkilötietoja.

Henkilötietoja käsitellään vain salatun viestinvälityksen toteuttamiseksi ja tarvittaessa asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Edellä mainitut tiedot (sähköpostiosoitteet, matkapuhelinnumerot) siirtyvät tiedonsiirron teknisen toteutumisen edellyttämiin maihin, jotka voivat olla myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisia maita.

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään huolellisesti. Henkilötietojen käsittelijät, mukaan lukien alihankkijat, ovat sitoutuneet salassapitoon. Tietojärjestelmät, joissa digitaaliset henkilötiedot sijaitsevat, on suojattu palomuurilla, käyttöoikeuksilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, jotka täyttävät SecMessagen luonteen edellyttämät korkeat tietoturvavaatimukset.
Henkilötietoja säilytetään kuusi (6) kuukautta.

Palvelun maksutapahtumiin liittyvät henkilötiedot käsittelee alihankkija Paytrail Oy, joka on toimiluvan saanut suomalainen maksulaitos. Paytrail Oy:n toiminnan määräystenmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

© Secmessage International Oy