SecMessage.com stödjer viktigt arbete

World Visions återbeskogningsmetod
binder koldioxid och hjälper naturen att blomstra

Reforestation - before & after
Före
Efter fyra år


Agronomen Tony Rinaudo, en veteran inom utvecklingssamarbetet, stannade sin jeep på landsbygden i Niger. Bilens däck behövde inspekteras. Han tittade på buskagen som växte i närheten. Ett kort stopp vid sidan av vägen gav en enkel idé som redan gett upphov till 200 miljoner nya träd i Niger.

Den unge australiensaren hade kommit till landet för att syssla med utvecklingssamarbete i början av 1980-talet. Målsättningen var att återbeskoga ett övergivet område där nästan alla träd hade fällts för att bli bränsle och röja odlingsmark.
Bristen på träd ökade problemen i den karga regionen. Jorden utarmades, antalet skadedjur ökade och sandstormarna intensifierades. Torkan i decenniets början blev också värre och till sist började människor svälta.
- Jag insåg att jag inte tittade på busken utan på trädet Rötterna levde fortfarande och det växte skott ur stubben. Dessa stubbar fanns överallt. Under våra fötter fanns en hel underjordisk skog.
Människorna hade dittills kapat skotten eftersom vedbehovet var så stort.
– Det viktigaste var att vinna förtroende. Vi var tvungna att övertyga åtminstone några av lantbrukarna att spara skott för att kunna få de resultat vi ville presentera. Det var inte lätt i början. Träden fälldes i hemlighet.
I slutändan hjälpte livsmedelsbristen och hungern oss i vårt experiment. Människor ombads låta några av stubbarna vara så att deras familjer kunde få livsmedelsbistånd. Resultaten lätt inte vänta på sig, och metoden spreds. Tack vare den växer nu 200 miljoner nya träd i Niger. Uppskattningsvis 2,5 miljoner nigerier har fått större livsmedelssäkerhet.
– Revitaliseringen av stubbar är inte någon ny uppfinning, metoden har använts i århundranden. Jag råkade bara återupptäcka den och började sprida information om den aktivt. Jag insåg att vi kan göra skillnad utan enorma budgetar eller nya innovationer”, säger Rinaudo.
År 2018 fick Rinaudo ta emot det prestigefyllda ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood Award. År 2019 gick priset till klimataktivisten Greta Thunberg.

Så här fungerar det:

  • Metoden Farmer Managed Natural Regenaration (FMNR) utnyttjar det underjordiska rotsystemet under ett nedsågat träds stubbe. Rotsystemet absorberar fukt och näringsämnen och sätter skott.
  • Lantbrukare instrueras att kapa svagare skott och låta de starkare vara. De växer till nya träd på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.
  • Metoden utnyttjas för närvarande i 25 länder.

Så här ser effekterna ut:

  • Träden ger marken näring och kan så mycket som fördubbla produktionen. Kor och getter i området får tillräckligt med mat och producerar upp till fem gånger så mycket mjölk.
  • Fruktträd ger barnen större omväxling i kosten och familjen kan få nödvändiga inkomster från försäljningen av mjölk som de exempelvis kan använda för att betala skolavgifter.
  • Barnen får mer tid för skola och lek när de slipper lägga tid på att leta ved långt hemifrån.
  • Träd binder koldioxid i atmosfären och förhindrar erosion och utarmning av jorden. Barnen får bättre möjligheter, vilket i sin tur ger bättre möjligheter för deras barn.

SecMessage.com ger 0,20 EUR per SecMessage-inköp till stöd för World Visions återbeskogningsarbete i Etiopien.


"För sex år sedan hade vi ingenting"

En glad familj står på ett fält

På detta fält i Kenya växer korta och långa grödor i harmoni. Mer specifikt inhyser det lokala livsmedelsgrödor, jordnötsplanteringar och, framför allt, gräs som djuren kan beta.
På fältet står en glad familj: mamma Joyce, pappa Edward och deras yngsta barn, ettåriga Blessing Gloria. Familjen har totalt fyra barn. Sjuåriga Favor Dorcas är i skolan och de båda äldre barnen har redan flyttat hemifrån.
- Vi har fått möjlighet att skicka våra barn till universitetet. Förr var det bara en avlägsen dröm, ler mamman.

Utbildning förändrade allt

Familjen har bott på gården i sex år. När de flyttade dit växte bara ett träd på fältet. All annan mark var olämplig för odling – förstörd av erosion och översvämningar. Föräldrarna funderade på att fälla det sista trädet för vedens skull.
- Jag visste inte att det var fel att fälla träd. Jag tänkte att under trädet kan grödorna ändå inte växa, säger Joyce.
Hon registrerade sig för World Visions praktiska tvådagarsutbildning, och hon rekommenderades att låta det enda trädet växa och också plantera fler träd på fältet för att ge skugga åt grödorna.
- För sex år sedan hade vi ingenting. Nu finns flera akaciaträd, och gräs och grödor blomstrar. När det blir översvämning kommer marken att kunna absorbera vattnet bättre än förr och vi kommer inte att förlora alla våra grödor. Det är fortfarande jobbigt med torkan, men vi klarar den bättre tack vare träden, säger Joyce.


World Vision är en internationell humanitär och utvecklingsorganisation som hjälper barn, familjer och lokalsamhällen. World Vision verkar för långsiktig förändring genom att arbeta med de underliggande orsakerna till fattigdom och ge humanitärt bistånd, exempelvis till offer för naturkatastrofer och konflikter. World Vision har verksamhet i nästan 100 länder och är både politiskt och religiöst obundet.