Skicka ett krypterat meddelande

Försändelsen kostar 5,95 euro (inkl. moms) och inkluderar:
sändning av ett krypterat meddelande
bevis för sändningen av meddelandet
bevis för mottagningen av meddelandet
ett krypterat svarsmeddelande från mottagaren

För varje kundavgift betalar vi 0,20 euro till
World Visions internationella återbeskogningsarbete.
Secmessage International Oy (organisationsnummer: 3140587-9)
Tekniikantie 14, 02150 Espoo, Finland
info@secmessage.com +358 50550 8830